Prima / EXPERŢI IDIS  /  MUNTEAN Ion

MUNTEAN Ion

Accesări: 7219  / Publicaţii curente (18)
Data nasterii: 30.05.1985
Gradul ştiinţific: Expert asociat în energetică
Email:


Studii:

Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

 

Calificări:

Planificarea și utilizarea eficientă a energie (Suedia, 2014)

Eficiența energetică în întreprinderile industriale (Academia TUV, Germania, 2013)

Manager Energetic European (Camera de Comerț și Industrie din Potsdam, Germania, 2011)

Tehnician în instalaţii solare (Camera de meșteșugărit din Koblenz, Germania, 2010)

Implementarea Măsurilor de Eficiență Energetică în Întreprinderile Mici și Mijlocii (Programul BAS Moldova,Chișinău, 2009)

Specialist Calitate, Auditor Calitate (Societatea Română pentru Asigurare a Calității, Romania, 2008)

 

Domenii de cercetare:

- Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic;

- Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic;

- Elaborarea proiectelor investiționale în domeniul eficienței energetice;

- Implementarea sistemelor de management energetic;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM;

- Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile, etc.