Prima / EDUCAŢIE PUBLICĂ / Instruire Politică şi Fellowship  /  Tinerii lideri formulează soluții durabile pentru eficientizarea politicilor locale

Tinerii lideri formulează soluții durabile pentru eficientizarea politicilor locale

imprimare
29.05.2012     16938 

Sâmbătă, 26 mai, tinerii lideri ai Școlii de Instruire Politică au prezentat activitățile în cadrul internship-urilor efectuate în 5 regiuni ale țării. Astfel, ei au analizat situația din comunități privind mai multe subiecte de discuție, au prezentat date statistice relevante și au încercat să formuleze recomandări pentru soluționarea problemelor locale identificate.

Grupul care a avut drept regiune țintă localităţile Râșcani – Glodeni a identificat politicile și măsurile realizate în scopul incluziunii minorităților naționale din regiunea de nord a țării, care, potrivit recensământului din 2004 este constituită din 21,1% ucraineni și 2,6% ruși și au analizat situația existentă în regiune. Membrii grupului au constatat în urma cercetării efectuate, faptul că în această regiune nu există nici un document de politici pe paginile web oficiale ale autorităților publice care reglementează protecția și incluziunea minorităților naționale, funcționarii publici demonstrând în acest sens, o atitudine birocratică față de solicitările tinerilor lideri. “Aceste politici nu garantează însă că totul va fi bine. Însă asta reprezintă un angajament, o viziune a atutorităților locale”, a menționat Veceaslav Botnari unul din participanţi. 

Școlile mixte au fost un alt aspect abordat de membrii grupului, despre care au menționat că ar fi o soluție optimă pentru procesul de incluziune a minorităților naționale în societatea moldovenească. În prezent, în această regiune sunt înregistrate 11 instituții cu predare în limba rusă și o instituție cu predare în limba ucraineană și doar 3 instituții mixte, rom/rus. Totuși, în multe din aceste instituții, disciplinele de bază sunt predate în limba română, iar, locuitorii au de asemenea posibilitatea de a studia această limbă la un centru special creat în Râșcani. În urma celor constatate, membrii grupului au formulat autorităților locale câteva recomandări, printre care: implementarea de programe și politici locale care urmăresc conlucrarea între etnii și incluziunea minorităților și încurajarea inițiativelor de colaborare între diverse etnii. „Dezvoltarea cu succes a Republicii Moldova este posibilă prin conlucrarea de succes între întreaga societate, indiferent de etnie, vârstă sau gen”, a declarat Gheorghe Rîciu, unul din membrii grupului. 

Despre promovarea incluziunii tinerilor șomeri în activitățile comunitare din regiunea de sud- vest a Republicii Moldova a vorbit Liuba Chirilov, reprezentanta grupului 4 al programului de internship. Aceasta a relatat despre situația tinerilor privind încadrarea în câmpul muncii, cauzele șomajului și lacunele existente în regiune ale sistemului de ocupare a forței de muncă. De exemplu, pentru raionul Cantemir, în aprilie 2012, conform ANOFM, pentru 33 locuri de muncă concurau 336 șomeri. Printre cauzele și lacunele sistemului reprezentanta grupului a menționat: infomarea scăzută, sistemul educațional ineficient, oferta neatractivă, capacități și resurse insuficiente. Printre propunerile sugerate de grup privind îmbunătățirea situației tinerilor șomeri din regiunea de sud – vest se numără crearea serviciilor teritoriale de formare și integrarea profesională, organizarea târgurilor de muncă, evidența șomerilor, inclusiv și obligativitatea angajatorilor de a angaja tineri specialiști, care ar reprezenta în jur de 25% din totalul angajaților.

Cei care au relatat despre participarea cetățenească în activitatea autorităților publice locale din regiunea Comrat – Taraclia au fost tinerii grupului 3. Scopul urmărit de aceștia a fost de a identifica cei mai importanţi factori care împedică cetăţenii să se implice mai activ în activitatea autorităţilor locale, realizând în acest sens o cercetare sociologică în urma căreia au identificat mai multe aspecte importante. Tinerii au mai discutat de asemenea și cu reprezentanții a 15 ONG-uri locale și cu reprezentanții autorităților locale.

În urma cercetării efectuate, tinerii lideri ai grupului au constatat că 61% din locuitorii Comratului se consideră cetățeni activi, dar numai 18% din aceștia se implică la implementarea programelor inițiate de către autorități. Cât privește ONG-urile din regiune, reprezentanții acestora au afirmat că administrația locală susține inițiativele lor. Autoritățile susțin însă, că proiectele desfăşurate de ONG nu corespund intereselor primăriei. ONG-urile desfăşoară mai mult proiecte ce ţin de dezvoltarea democraţiei, primăria însă susţine că are nevoie de proiecte privind infrastructura, dezvoltarea economică, etc. De altfel, în 2010 a fost creat Consiliului de Parteneriat al ONG pentru dezvoltarea municipiului Comrat. “Proiectele implementate în această regiune ar trebui monitorizate și evaluate pentru a cunoaște cât de eficiente și durabile sunt”, a propus Ana Taban, una din membrii grupului.

Un subiect sensibil a fost integrarea copiilor cu dizabilități din regiunea Ialoveni - Anenii Noi în instituțiile de învățământ preuniversitare după introducerea conceptului de educație incluzivă. Grupul de lucru a analizat situația copiilor cu dizabilități și schimbările survenite în urma educației incluzive. „Nu putem aborda problema la pachet. Fiecare copil cu dizabilități are propriile nevoi”, a afirmat Ion Ciobanu. Menționăm că în raionul Ialoveni locuiesc 25 de copii cu dizabilități care învață de la egal la egal cu restul copiilor. Unii copii sunt incluși în familii adoptative sau case de tip familial, școlile speciale se optimizează, iar între ONG-urile din domeniu și autoritățile publice se atestă un parteneriat strâns în ceea ce privește elaborarea și implementarea programelor de incluziune socială a acestor copii. Printre soluțiile propuse de grupul de lucru se numără responsabilizarea profesorilor și a părinților, adaptarea curriculară individualizată și manifestarea unei atitudini de înțelegere față de acești copii.

Tinerii lideri urmează să desfășoare următorul internship unde vor încerca să aplice cele mai eficiente recomandări și soluții propuse în prezentul exercițiu de practică.

Material elaborat de Veverița Ana - Maria, asistent de proiect Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, tel: 221844, e-mail: ana.veverita@viitorul.org

 


Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase