Home / ANNOUNCES  /  IDIS "Viitorul" selectează participanţii la proiectul de instruire politică pentru tinerii lideri din Republica Moldova

IDIS "Viitorul" selectează participanţii la proiectul de instruire politică pentru tinerii lideri din Republica Moldova

print
26.08.2011      

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) - Viitorul" anunţă concurs pentru selectarea la cea de-a treia ediţie a proiectului - Advanced Political Learning for Highly Motivated Young Leaders in Moldova", care se va desfăşura în perioada Septembrie 2011- August 2012.

Proiectul are drept scop instruirea politică a tinerilor lideri din R. Moldova, instruire care se bazează pe aplicarea metodelor interactive de învăţare politică (e.g. learning by doing), fiind o continuare a programului - Advanced Political Learning and European Leadership for Highly Motivated Young Leaders in Moldova" implementat în 2006, 2007 şi 2008. Cursurile teoretice vor cuprinde 24 sesiuni (3 ori pe săptămână a câte 3-4 ore, pe parcursul a 6 luni de desfăşurare a programului) şi, vor fi susţinute de o echipă de experţi naţionali şi internaţionali din mediul academic, cel de afaceri şi administrare publică, diplomaţi de carieră şi alţi actori publici.

Structura programului de instruire conţine 2 module succesive interdisciplinare (pentru o perioadă de 6 luni), practici succesive la nivel sub-naţional şi internaţional, conferinţe ştiinţifice şi iniţiative civice, contribuind astfel la transferarea de practici utile şi experienţe de leadership european pentru tineri. Participanţii la proiect vor fi instruiţi să comunice eficient, să negocieze, să creeze grupuri de lucru ad-hoc şi să îşi planifice strategic activităţile, având astfel oportunitatea de a cunoaşte în detaliu aplicarea teoriei politice, analiza statistică şi economică, simularea situaţiilor politice reale şi verificarea cunoştintelor prin intermediul sesiunilor de dezbateri, conferinţe şi stagii practice. La finalul proiectului, tinerii lideri vor avea şansa de a efectua un stagiu de practică în Moldova sau peste hotare. În anii precendenţi au luat parte la acest program de instruire peste 50 de tineri care ulterior s-au afirmat în diferite domenii.

Cerinţe faţă de aplicanţi:
1.  Să fie cetăţean şi rezident permanent în Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani;
2.  Să fie activ implicat în activităţi civice/extracurriculare;
3.  Să demonstreze prin dosarul său de participare potenţialul de a deveni lider, decident public sau formator de opinie într-un anumit domeniu de activitate. Acestei cerinţe i se va acorda o atenţie deosebită în procesul de selecţie;
4.  Să dispună de timp pentru a asista la traingurile şi activităţile proiectului în luna octombrie 2011 cu participarea la ore de 3 ori pe săptămână (în total 9 ore) timp de 6 luni, succesiv;
5.  Să cunoască foarte bine limba română şi engleză. Cunoaşterea altor limbi străine va fi un avantaj;
6.  Să expedieze dosarul de participare care va include:
a. Formularul de participare  (care este ataşat)
b.  Curriculum Vitae
c.  O scrisoare de recomandare scanată sau în original.

Dosarele vor fi depuse/trimise la adresa:  Chişinău, str. Iacob Hincu 10/14, MD2005, Moldova
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale - Viitorul"
sau prin email la adresa concurs@viitorul.org cu subiectul: Pentru proiectul de instruire politică.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 Septembrie, orele 17:00

Pentru informaţii:Ghenadie Mocanu, coordonator de proiect
Institutul pentru Dezvoltare şi Initiative Sociale  (IDIS) - Viitorul"
Chişinău, MD-2005, str. Iacob Hâncu 10/1, Tel. ( + 373 22) 22 18 44, Fax. (+373 22) 24 57 14
E-mail: ghenadie.mocanu@viitorul.org