Prima / IDIS RECOMANDĂ  /  Condamnăm degradarea regimului politic în Republica Moldova

Condamnăm degradarea regimului politic în Republica Moldova

imprimare
  PASOS   

Către Parlamentul European
Către Comisia Europeană
Către Consiliul Europei
Către Guvernul Ceh, Preşedinţia Uniunii Europene

După luarea de poziţie faţă de criza politică din Republica Moldova din 10 aprilie 2009, primim în continuare semnale de îngrijorare, care indică o deteriorare de proporţii la nivel politic pe ţară, în special intensificarea conotaţiilor antidemocratice ale regimului politic. Autorităţile obstrucţionează activitatea societăţii civile şi a mass-media independente, tocmai acum, când vocile independente sunt atât de necesare pentru a observa şi investiga cazurile de violare a drepturilor omului de către organele de poliţie după scrutinul general din 5 aprilie 2009.

În calitate de membri ai reţelei PASOS, ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de progresele care întârzie să apară în curmarea escaladării crizei politice în Republica Moldova, precum şi faţă de ezitările unor reprezentanţi ai Uniunii Europene, într-un moment în care drepturile şi libertăţile fundamentale sunt direct ameninţate în Republica Moldova, în special în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, la liberă expresie şi asociere, accesul la mass-media, precum şi respectarea unor acorduri internaţionale de bază, ratificate anterior de către autorităţile Republicii Moldova.

Am constatat că organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile media care au monitorizat alegerile din 2009 sunt supuse unor presiuni intense din partea Ministerului Justiţiei, care insistă "să fie prezentată poziţia lor oficială faţă de acţiunile de proteste post-electorale din 6-7 aprilie 2009", cel mai probabil pentru a proba un anumit sprijin politic, sau de loialitate faţă de autorităţi. ONG-urile au fost somate să prezinte rapoarte detaliate despre acţiunile întreprinse de ele (!) pentru a stopa violenţele. Ne-ar plăcea să citim un astfel de raport axat pe măsurile luate de autorităţi pentru a stopa aceste violenţe.

Notă ultimativă organizaţiilor societăţii civile din partea organelor fiscale, prin care acestora li se cere imperativ declararea surselor de finanţare

Începând cu data de 24 aprilie 2009, ziua în care la Chişinău se găseşte în vizita sa fulger, Javier Solana, Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, Inspectoratul Fiscal de Stat, controlat politic de PCRM, a expediat petiţii în adresa a cel puţin 5 organizaţii neguvernamentale, solicitându-le prezentarea surselor de finanţare, dar şi un raport financiar pentru anul 2009, conform unui formular aplicat, de regulă, partidelor politice, avertizându-le că altminteri, acestora le vor fi îngheţate conturile bancare fără explicaţii sau avertizări prealabile.

Trei dintre aceste organizaţii, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul", Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Institutul de Politici Publice, sunt centre de politici independente, membre ale reţelei PASOS (Reţeaua Institutelor şi Asociaţiilor de Politici Publice), constituită din 39 de centre de cercetare aflate în ţări ale Europei Centrale şi de Est, Asia Centrală, angajate în promovarea şi protejarea valorilor societăţii deschise, în particular: democraţia, supremaţia legii, buna guvernare, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Media independente somate să divulge sursele lor confidenţiale

Între timp, Ministerul Afacerilor Interne s-a năpustit asupra instituţiilor media independente, care au publicat investigaţii jurnalistice independente despre abuzurile comise de poliţie, inclusiv a cazurilor de tortură aplicată de autorităţi persoanelor arestate. La 24 aprilie, 3 ziare independente, "Timpul", "Jurnal de Chişinău" şi "Ziarul de Gardă", au fost somate de autorităţi să divulge numele surselor confidenţiale pe care le-au citat în materialele de presă, precum şi să treacă sub tăcere mărturiile care vorbesc despre torturile şi brutalităţile comise de poliţie în perioada arestărilor în masă. Nu credem că ar fi vorba de o simplă şi nevinovată coincidenţă!

Considerăm că încercarea de a da în vileag identitatea surselor confidenţiale este inacceptabilă, având în vedere îngrijorarea faţă de integritatea şi libertatea acelor persoane. Expunerea lor ar însemna o gravă încălcare a eticii jurnalistice şi profesionale. Mai mult, Ministerul Afacerilor Interne este cel care ar trebui să colecteze dovezi despre abuzurile comise de poliţişti faţă de persoanele arestate după violenţele din 7 aprilie, şi tot el ar trebui să se solidarizeze cu presa independentă pentru a stabili faptele, şi nicidecum pentru a le închide gura ori împiedica activitatea.

Coaliţia 2009 acuzată de Ministerul Justiţiei că a organizat protestele postelectorale

Avem impresia că liderii PCRM se fac surzi la criticile aduse în presa internaţională şi naţională, încercând să curme acele voci temerare, care pledează în favoarea celor brutalizaţi şi umiliţi de poliţie în ultimele săptămâni. Mai mult, prin aceste acţiuni, Ministerul Justiţiei vrea să impună cenzura în raport cu cele mai active instituţii ale societăţii civile din Republica Moldova, şi care au avut curajul să aibă o altă opinie faţă acţiunile de protest şi reacţia autorităţilor moldovene. Acesta nu este primul caz de intimidare a organizaţiilor societăţii civile, totuşi, ameninţările tind să atingă o cotă periculoasă în aceste zile. La 21 aprilie, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte "Coaliţia 2009" a expediat Ministerului Justiţiei (MJ) o scrisoare deschisă, exprimându-şi protestul faţă de acuzaţiile Ministerului Justiţiei în adresa "Coaliţiei 2009", după care aceasta ar fi fost printre organizatorii protestelor de stradă. Menţionăm că, Coaliţia 2009 a condamnat public actele de violenţă comise de ambele părţi, atât de protestatari, cât şi de forţele de poliţie. Suntem indignaţi de persistenţa unor acuzaţii nefondate din partea autorităţilor Republicii Moldova, cu scopul de a dezinforma populaţia.

Toate aceste fapte ilustrează că, în acest moment, Republica Moldova abandonează cu repeziciune angajamentele sale democratice, eşuând spre modelul unui stat în care supremaţia legii nu se mai respectă, unde drepturile omului sunt abuzate în mod sistematic, torturile rămân nepedepsite, fiind puse la îndoială şi încercare principii fundamentale, cum sunt: pluralismul de idei şi libertăţile civile. Pentru a opri intimidarea societăţii civile şi media independente, apelăm la solidaritate şi o implicare efectivă a autorităţilor Uniunii Europene pentru a pune capăt ispitei autorităţilor de a lichida vocile incomode, folosind în acest scop forţa brutală şi represaliile. Insistăm că Guvernul RM să accepte necondiţionat iniţierea unei Misiuni Internaţionale de investigare, care să pună capăt speculaţiilor legate de presupusa lovitură de stat, raportând totodată asupra atrocităţilor şi abuzurile comise. Doar în aceste condiţii, am putea vorbi despre şansa de a restabili instituţiile statului de drept şi iniţierea unui dialog viabil şi comprehensiv, pentru a găsi răspunsuri adecvate la actuala criză politică.

Din partea centrelor şi instituţiilor noastre, subliniem că am vrea să vedem sprijin deschis pentru persoanele din Moldova care au nevoie de el şi care sunt hărţuite politic. Suntem în drept să aşteptăm o implicare efectivă şi rapidă în restabilirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Republica Moldova, şi mai puţin în discuţii sterile şi vagi, asupra mizelor geopolitice ale unor actori.

Intervenţia UE este esenţială pentru a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

Apelăm la Preşedinţia cehă a Consiliului European, la Comisia Europeană, la Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, la guvernele statelor-membre UE, să întreprindă acţiuni efective de reînnoire a angajamentelor UE faţă de respectarea şi protejarea demnităţii umane, libertăţilor politice şi civile.

Solicităm din partea UE să condamne controlul autocratic, unilateral al instituţiilor politice şi economice în ţările vecine ale UE.

Apelăm la solidaritatea umană cu forţele democratice şi societatea civilă din Moldova, şi solicităm atât asociaţiilor media internaţionale, cât şi instituţiilor politice ale Uniunii Europene să adopte o poziţie categorică, principială, în apărarea drepturilor la libera exprimare şi asociere.

28 aprilie 2009

Semnatari:

Jeff Lovitt, Director Executiv, PASOS (Reţeaua Institutelor şi Asociaţiilor de Politici Publice)

Dr Igor Munteanu, Director, IDIS - Viitorul", Moldova

George Tarkhan-Mouravi, co-Director, Institute for Policy Studies (IPS), Georgia

Zhidas Daskalovski, President, Center for Research and Policy Making (CRPM), Macedonia

Arcadie Barbăroşie, Director, Institutul de Politici Publice (IPP), Moldova

Valeriu Prohniţchi, Director executiv, Expert-Grup, Moldova

Igor Boţan, Director executiv, Asociaţia pentru Democraţie Participativă- ADEPT, Moldova

Olga Shumylo, Director executiv, International Centre for Policy Studies (ICPS), UcrainaPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin


Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase