Prima / ANUNŢURI  /  Concurs de selectare a unei companii sociologice

Concurs de selectare a unei companii sociologice

imprimare
24.01.2017      

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS), cu sprijinul Institutului International IDEA (Suedia) va desfășura o cercetare a situației democrației locale în Republica Moldova, centrată pe percepțiile cetățeanului. Acest tip de cercetare Raport de Evaluare a Democrației Locale (SoLD) reprezintă o evaluare specializată a institutiilor democratice la nivel sub-national, întărind calitatea măsurării independente, imparțiale și comprehensive a procesului democratic național. Cercetarea va analiza starea curentă a democrației locale, funcționarea autorităților locale descentralizate, respectarea drepturilor civile, politice și social-economice, participarea și angajarea cetățenilor în cadrul unor mecanisme decizionale, având drept repere criteriile de inclusivitate, deschidere și răspundere democratică a guvernării.

Cu scopul implementării acestui tip de cercetare, IDIS anunță un concurs de participare pentru organizațiile interesate să desfășoare un Sondaj național de opinie și o măsurărare calitativă, conținând mai multe focus grupuri pe subiectul evaluării situației democrației la nivel local. Sondajul național va include un set de întrebări de evaluare asupra calității democrației locale, investigând percepțiile publice asupra celor 3 piloni ai democrației la nivel local:

Pilonul #1 - Cetățenia, drepturi egale și justiția la nivel local (drepturi civile și politice, drepturi economice, sociale și culturale, aplicarea legii și accesul la justiție);

Pilonul #2 – Instituțiile reprezentative și controlul public (Alegerile și alte mecanisme ale democrației la nivel local, autoritățile locale executive și deliberative; partidele politice; administrația locală, instituții moderne și tradiționale la nivelul comunităților locale);

Pilonul #3 – Inițiativa cetățenilor și participarea (implicarea cetățenilor, viața asociativă, media).

Eșantionul de respondenți va fi reprezentativ la nivel național, ales pe mediu de reședință, limbi vorbite, statutul social-economic al familiilor. Compania selectată va asigura implementarea tehnică a chestionarului. O condiție pentru aplicanți este ca cercetarea cantitativă să asigure o eroare admisă nu mai mare de ±3% pe eșantion. Perioada de implementare a cercetării (cantitativă și calitativă): 7 februarie – 5 martie, 2017. Componenta calitativă va include 5 focus grupuri, implicând grupuri reprezentative pentru  tematica acestei cercetări, organizate la nivel sub-național. IDIS va conduce cercetarea și va superviza implementarea sarcinilor menționate mai sus pe ambele componente de cercetare calitativă și cantitativă. Compania selectată va fi răspunzătoare de: (1) elaborarea chestionarului și testarea lui, (2) administrarea chestionarului, (3) desfășurarea focus grupurilor, (4) Întocmirea și prezentarea raportului cercetare (focus grupuri și sondajul național).

Toate companiile interesate sunt rugate să-și depună scrisorile de participare la acest concurs pe baza unei scrisori de intenții, a unui chestionar tentative și a unei propuneri de buget. Ofertele urmează să fie transmise pe adresa IDIS (Chișinău, 10/1 Iacob Hâncu, 2009, Republica Moldova). Suplimentar, ofertele trebuie să fie transmise în format electronic (Word, PDF), semnate pe adresa – office@vitorul.org, cu menținea la subiectul mesajului ”Concurs companie sociologică”. Ofertele urmează a fi prezentate de la 27 ianuarie până la 1 februarie, 2017. Rezultatele concursului vor fi anunțate tuturor participanților la 3 februarie. 

 

The project is funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented in cooperation with International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin