Istoria instituţiei şi activităţilor

Cine suntem
Istoria instituţiei şi activităţilor
Contactează-ne
imprimare

ISTORIA INSTITUŢIEI ŞI PROFILUL ACTIVITĂŢILOR

·             Iunie 1993 -" Studiu publicat în ziarul Republica asupra posibilităţilor de reglementare a conflictelor teritoriale din Republica Moldova

·             Octombrie 1994 -" Participare la organizarea unei Conferinţe internaţionale în Regatul Unit al Marii Britanii, Universitatea din Kent, pe tematica managementului de conflicte, reabilitarea post-conflict, creşterea rolului sectorului asociativ în reglementarea conflictului nistrean

·             1993 -" 1994 -" desfăşurarea unei campanii în mass media naţională pe tematica integrării europene

·             Septembrie 1995 -" Mai 1996 -" Experţii Fundaţiei Viitorul au fost implicaţi în cadrul Grupurilor de Lucru şi Expertiză pentru Administraţia Publică a Fundaţiei IFES -"Moldova, luînd parte la o serie de seminare şi conferinţe desfăşurate de către ultima

·             Mai 1996 -" August 1996 -" implicarea experţilor Fundaţiei Viitorul în cadrul unui Studiu Comprative, iniţiat de către Consiliul Europei, Departamentul Analiză şi Planificare, dedicat Democratizării Ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Strasbourg)

·             Din iunie 1996 -" Fundaţia Viitorul, în cooperare cu IFES -" Moldova, a iniţiat programul "Modernizare şi dezvoltare locală într-o societate deschisă". Proiectul a dat naştere mai multor studii şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul administrării publice locale, precizarea relaţiilor centru -" regiune, descentralizarea serviciilor publice şi desconcentrarea, extinderea de competenţe recunoscute autorităţilor publice locale.

·             Iulie -" August 1998 -" Experţii Fundaţiei Viitorul au fost implicaţi în cadrul unui program de training şi schimb de experienţă în Portugalia, Belgia şi Olanda, sub egida Academiei de Studii Administrative din Moldova şi Academia similară din Lisabona

·             Septembrie 1996 -" prezentarea unui Studiu în cadrul Conferinţei organizate de Parlamentul Republicii Moldova şi Programul LODE al Consiliului Europei cu genericul: Spre un parteneriat adecvat între cetăţeni şi autorităţi locale

·             Decembrie 1996 -" Participare la organizarea unei Conferinţe la Sofia, Bulgaria, în cooperare cu Fondul European pentru Libertatea de Expresie (Franţa) şi Borrowed Nature (Bulgaria)

·             Ianuarie -"Februarie 1997 -" Experţii Fundaţiei Viitorul desfăşoară 15 seminare regionale în reforma administraţiei publice în 4 regiuni diferite ale ţării

·             Martie 1997 -" Publicarea unui Ghid al Alesului Local în Administraţia publică, OSI/LGI

·             Aprilie 1997 -" Organizarea unei Conferinţe Internaţionale cu genericul "Administraţia Publică în Tranziţie", cu implicarea unei largi participări din partea unor instituţii similare din Ungaria, Polonia, România şi Ucraina

·             Din Mai 1997 pînă în Iulie 1998 -" Fundaţia Viitorul a iniţiat un nou program, cu genericul Dezvoltare Locală prin Comunităţi Inovatoare, cu finanţarea OSI/LGI. Scopul acestui program a fost determinat de susţinerea şi orientarea strategică a comunităţilor locale din Republica Moldova spre dezvoltarea durabilităţii iniţiativelor locale, întărirea parteneriatului între autorităţi şi grupuri de ONGuri locale, înzestrînd aceste autorităţi cu elementele unui model dinamic de dezvoltare, orientat spre implicarea democratică a cetăţeanului în cadrul mecanismelor de luare a deciziilor de interes local, dezvoltării infrastructurii şi economiei performante

·             Octombrie 1997 -" scrierea şi publicarea unui Studiu "Concepte şi Practici de dezvoltare locală în Moldova", finanţarea LGI/OSI

·             Decembrie 1997 -" Implementarea unui Program întitulat Educaţie Civică pentru tineri, în cooperare cu Asociaţia britanică British Democracy International Ltd. Finanţată de către British Know How Fund

·             Decembrie 1997 -" Ianuarie 1999 -" Participarea în cadrul unui Program de cercetare desfăşurat de către Departamentul de Studii Est Europene şi Orientale a Universităţii din Oslo, Norvegia, cu genericul: Integrare şi Construcţie Naţională în societăţile biculturale post-sovietice

·             Februarie 1998 -" Implementarea unui program de instruire şi seminare pentru politicieni, ziarişti şi tehnologi electorali, cu genericul: Tehnici electorale şi Mass Media în Campanii Electorale, în cooperare cu British Democracy International Ltd.(Know How Fund)

·             Martie 1998 -" Publicarea Studiului, intitulat De la centralism spre descentralizare, LGI/OSI

·             Din Martie 1 pînă în Noiembrie 1999 -" Implementarea unui proiect întitulat: Promovarea Transparenţei pentru cetăţeni, cu finanţarea Fundaţiei Eurasia

·             Din Martie 1998 pînă în Martie 1999 -" implementarea unui nou proiect, întitulat: Participarea Cetăţenilor în cadrul mecanismelor de luare a deciziilor, în cooperare cu Fundaţia Europeană pentru Libertatea de Expresie, proiect desfăşurat simultan în Bulgaria, România şi Moldova

·             Septembrie 1998 -" Septembrie 1999 -" Experţii Fundaţiei Viitorul participă în cadrul unui Program mai vast de instruire şi cercetare, finanţat de UE PHARE, Edificarea Securităţii Democratice în arealul bazinului Mării Negre, desfăşurat de către Universitatea din Aberdeen, Scoţia

·             Din Decembrie 1998 pînă în August 1999 -" Experţii Fundaţiei Viitorul participă în cadrul unui proiect global de cercetare, desfăşurat de către UNOPS/ UNDP, Case Studies of Best Practices in Civil Service Reforms

·             Aprilie 1999 pînă în Septembrie 2000 -" Participare în cadrul unui Program de instruire şi cercetare UE PHARE, Training for CEI countrie in transition, desfăşurat de către L"Europa Centro Orientale e Balcanica, Bologna University, Italy

·             Din Aprilie 1, 1000 pînă în Martie 31, 2000 -" Implementarea unui proiect întitulat "Edificarea unui Guvern Local Responsabil în Moldova", finanţat de către LGI/OSI şi Fundaţia Soros, scopurile căruia au fost orientate spre: instruirea aleşilor locali şi a funcţionarilor publici municipali, oferirea de consultanţă şi servicii de expertiză juridică autorităţilor publice locale, publicarea de studii şi cărţi pe tematica reformării sistemului de administraţie publică din Moldova, susţinerea iniţiativelor locale şi a dezvoltării sociale a municipalităţilor, implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţilor lor

·             Martie 1998 -" publicarea unui Ghid al Cetăţeanului, cu finanţarea Fundaţiei Eurasia

·             Din Mai 18, 1999 -" Fundaţia Viitorul a fost acceptat în calitate de Membru Instituţional al NISPAcee, cu scopul de creştere a calităţii expertizei experţilor săi, transferul de cunoştinţe şi practici calitative din ţările Europei Centrale, iniţierea formării unei Curricula pentru aleşii locali şi municipali din ţară, dezvoltarea de cercetări profesionale

·             Din Aprilie 20 pînă în Octombrie 20, 2000 -" implementarea unei serii de seminare regionale, sub genericul "Iniţiativa de instruire şi educaţie a aleşilor locali", cu finanţarea Fundaţiei Soros -" Moldova

·             Octombrie -" Noiembrie 2000 -" publicarea unor noi studii şi cărţi în biblioteca Fundaţiei Viitorul: ABCul Dezvoltării Locale, Consiliul Local în Acţiune şi Serviciile Publice

·            Mai 15 -" Noiembrie, 2000 -" Dezvoltarea unei Agende de instruire şi diseminare, în cadrul unui program mai vast finanţat de către Fundaţia Westminster for Democracy, Marea Britanie

·          Iunie 15-16, 2000 -" Conferinţa internaţională "Controlul democratic asupra forţelor armate din Moldova", în cooperare cu Conflict Studies Research Center al Academiei Regale Militare din Marea Britanie şi Centrul Scoţia pentru Relaţii Internaţionale (Aberdeen)

·             Septembrie, 2000 -" Publicarea unui Capitol pe Moldova în Volumul II din Antologia Guvernelor Locale din Europa de Est, editată de către LGI/OSI

·          Din Mai 2000 pînă în Mai 2001 -" Editarea şi diseminarea unui buletin electronic pe tematica integrării europene a Republicii Moldova şi pbulicarea unui Buletin tipărit în relaţiile civil -" militare ale Republicii Moldova, cu finanţarea oferită de către Westminster Foundation

·             Din Mai 2000 pînă în Decembrie 2000 -" implementarea unui program comun pe tema Promovării Turismului Rural şi Dezvoltării Diversificate în Moldova, cu finanţarea Băncii Mondiale şi a Fundaţiei Soros

·            Iunie -" Iulie 2000 -" editarea şi publicarea unui Studiu Dezvoltări Regionale în Moldova, a unei Cărţi Albe asupra Guvernării Locale în Moldova şi a unui alt Studiu Finanţe Publice Locale

·            Din Iunie 2000 pînă în Decembrie 2000 -" Experţi ai Fundaţiei Viitorul au participat la editarea şi publicarea celui de-al III Volum al Antologiei publicate de LGI/OSI asupra Guvernelor Locale din Statele fostei URSS

·             Din August 2000 pînă în Decembrie 2000 -" Experţii Fundaţiei Viitorul participă la desfăşurarea unei serii de seminare regionale şi naţionale în planificarea strategică, reforma legislativă şi instruire de instructori pentru oficialii aleşi şi funcţionarii publici din diverse municipii şi comune ale Republicii Moldova, în cooperare cu Urban Institute (Program USAID)

·             Din Noiembrie 2000   pînă în Noiembrie 2001 -" desfăşurarea unui program de cercetare şi de mobilizare a susţinerii populare în programul Diminuarea efectelor corupţiei sistemice asupra instituţiilor publice din Moldova, cu finanţarea COLPI şi a Fundaţiei Soros din Moldova

·             Octombrie 10 -" Decembrie 31, 2000 -" Vizite de documentare în Georgia şi Moldova în cooperare cu Caucasian Institute for Development, Democracy and Peace din Tbilisi, cu finanţare din partea East East Project al Fundaţiei Soros -" Moldova. Editarea unei Cărţi Teritorial Conflcits and Strategies in bi-cultural divided societies.

·            August 2001 -"Publicarea unui Studiu asupra Calităţii Managementului Serviciilor Publice Municipale

·             Aprilie 3 2001- Decembrie 31, 2001 -" Desfăşurarea unui program de dezvoltare regională, cu finanţarea PNUD. Proiectul este finalizat în cadrul unui Consorţium cu firma austriacă Human Dynamics Gmb, urmărind scopul de asistare a autorităţilor regionale din Judeţul Ungheni de a-şi dezvolta şi iniţia implementarea unui nou sistem de administraţie publică locală şi regională

·             Din Noiembrie 2001 -" Consolidarea Descentralizării şi Autonomiei Locale Financiare în Moldova, proiect de instruire şi cercetare, cu susţinerea financiară a LGI/OSI şi a Fundaţiei   Soros -" Moldova.

·            În perioada Martie 15, 2002 - Martie 15, 2003, Experţii IDIS au desfăşurat Proiectul "Creşterea susţinerii populare în favoarea autonomiei funcţionale a puterilor locale în Moldova". Proiectul a susţinut o amplă campanie mediatică în susţinerea populară oferită acestor reforme, dezvoltării de recomandări de politici şi de stăvilire a tendinţelor de re-centralizare a puterii decizionale.

·            În lunile iulie - septembrie, 2002, IDIS "Viitorul" a implementat un program de dezvoltare comunitară în cooperare cu FISM-Moldova, cu finanţarea DFID

·            Între 2001 şi 2004, Experţi ai IDIS au contribuit la scrierea Raportului NATIONS IN TRANZIT, editat şi distribuit global de către Freedom Forum;

·            Între 2002 -" 2004, Experţii IDIS au contribuit la scrierea Raportului de ţară pe dezvoltarea micului business, în cadrul proiectului INVESTMENT COMPACT al Pactului de Stabilitate, desfăşurat de către OECD în toate ţările Europei de Sud Est;

·          Din septembrie 2002, Experţi ai IDIS "Viitorul" au elaborat Studiul "Constrîngerile economice şi legislative în dezvoltarea businesului în economia rurală", în cooperare cu Agroinform, Contact (NOVIB)

·          În Februarie, 2003, IDIS Viitorul şi SAR (Societatea Academică Română) au definitivat şi publicat primul număr de Raport pe ţară Early Warning Report (2002).

·          În anul 2004, experţi ai IDIS participă la numeroase conferinţe internaţionale pe tematica integrării europene şi a situaţiei Republicii Modlova: (Brussells - 24 mai, Bucureşti -" 11-12 iunie, Berlin - 2 iulie, Washington - 5-8 noiembrie, Riga -" 14 decembrie)

·   În iunie 2004, IDIS a lansat scrierea şi publicarea Monitorului Economic (Economic Statewatch) ca instrument de evaluare şi predicţie a tendinţelor economice, sociale şi politice din Republica Moldova;

·    În 2008, IDIS se implică la elaborarea Agendei Naţionale de Business în Republica Moldova - o platformă comună a circa 27 de asociaţii de business, întrunind peste 55% din toate asociaţiile existente în Republica Moldova.

·    În octombrie 2009 este lansat Raportul de prevenire a crizelor -" produs trimestrial al IDIS "Viitorul", care compilează o serie de studii ce cuprind patru teme sensibile ce conturează domenii depozitare de riscuri pentru securitatea Republicii Moldova: regional, politic, economic şi socia.

·  La 17 martie 2010   IDIS lansează  filmul documentar  "Perspective investiţionale în Găgăuzia".  Sonorizat în rusă şi subtitrat în română şi engleză, filmul documentar a fost produs de OWH TV Studio, în cadrul programului "Asistarea autorităţilor găgăuze în implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică UTA Găgăuzia prin intermediul conceptului DELTA-Moldova". Programul este iniţiat de LGI/OSI, în cooperare cu autorităţile din Găgăuzia, co-finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi implementat de IDIS "Viitorul".  

·    În martie 2010  IDIS lansează Buletinul de Politică Externă, care include o serie de analize succinte, scrise de experţii locali şi internaţionali, dedicate celor mai importante subiecte ce ţin de politica externă a Moldovei, schimbărilor majore din regiunea Mării Negre, cooperării cu organizaţiile internaţionale şi activităţilor de consolidare a păcii din regiune.

·  La 30 noiembrie 2010    IDIS  organizează prima ediţie a  Forumului moldo-german de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

·    La 4 februarie 2011  IDIS lansează campania  - Tu ştii ce se întîmplă cu datele tale cu caracter personal?". Tot atunci este semnat un acord de colaborare cu  Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.  

·    La 23 februarie 2011 este lansat  Auditul sistemului democratic din Republica Moldova -  antologie de studii care măsoară progresul pe domenii de referinţă precum: cetăţenia, legile şi drepturile; guvernul responsabil şi reprezentativ; societatea civilă şi participarea civică; dimensiunile internaţionale ale democraţiei.

·  La 6 mai 2011  este lansată  Linia fierbinte a Consiliului Civic pe lângă Serviciul Vamal -  Această structură a fost creată în cadrul proiectului "Intensificarea cooperării Serviciului Vamal cu societatea civilă în vederea prevenirii corupţiei", implementat de IDIS "Viitorul", cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europene.

·  La 3 octombrie 2011 IDIS lansează studiul "Conflictul transnistrean după 20 de ani. Consolidarea gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în Moldova" -  Raportul a fost elaborat de un grup de experţi în managementul conflictelor din ţările Uniunii Europeane, Norvegia, Ucraina şi Moldova. Pe parcursul unui an, autorii au efectuat vizite la Tiraspol şi Chişinău, unde au avut posibilitate să se documenteze în cadrul unor întâlniri oficiale, dar şi neformale. Această cercetare este parte a proiectului "Consolidarea gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în Moldova prin implicarea activă a actorilor internaţionali", care a fost implementat de IDIS "Viitorul" şi Centrul de Studii Estice din Polonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat Fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova   şi al Fundaţiei "Stefan Batory" din Polonia.

·  La 25 octombrie 2011  IDIS  organizează a doua ediţie a  Forumului moldo-german de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

·  La 19 ianuarie 2012  IDIS lansează  filmul documentar "Chişinău -" o capitală europeană". Pelicula  constituie o premieră de promovare a potenţialului investiţional, turistic şi cultural al capitalei şi a fost produsă de OWH TV Studio cu sprijinul financiar al fundaţiei germane Hanns-Seidel, în colaborare cu primăria municipiului Chişinău.

 • Ianuarie - August 2012 - se derulează a treia ediție a Școlii de Instruire Politică 
 • 22 Februarie 2012 - Prezentarea Raportului de monitorizare a activității Parlamentului. Sesiunea septembrie-decembrie 2011
 • 24 Mai 2012 - a 3-a ediție a Forumului Moldo-German privind finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
 • 4 Octombrie 2012 - Lansarea celei de-a 4-a ediții a Școlii de instruire Politică
 • 21 Noiembrie 2012 - Prezentarea Indicelui de Integrare Europeană a țărilor din Parteneriatul Estic
 • 4 Decembrie 2012 - Prezentarea Raportului de monitorizare a implementării priorităților mediului de afaceri de către autorități
 • 12 Decembrie 2012 - IDIS ”Viitorul”, alături de alte ONG-uri prezintă Memorandumul privind reglementarea conflictului transnistrean și principiile fundamentale de organizare a R. Moldova

 

 • 24 ianuarie 2013 - IDIS “Viitorul” lansează Programul Bunelor Practici ale Autorităților Publice Locale 2011 - 2012
 • 29 ianuarie 2013 - Conferința de încheiere a proiectului CIUDAD. Este prezentat  Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă (PAED)Municipiul Chişinău elaborat de experții IDIS ”Viitorul”
 • 5 martie 2013 - Experții IDIS prezintă trei studii de reformare a administrației publice locale
 • 22 martie 2013 - IDIS prezintă Avizul la proiectul de lege pentru aprobarea strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 2013–2020
 • 30 aprilie 2013 - are loc cea de-a 4-a ediție a Forumului Moldo-German privind finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, organizat la Comrat, Găgăuzia
 • 16 iulie 2013 - A 4-a ediție a Școlii de Instruire Politică și-a încheiat activitatea
 • 19 iulie 2013 - IDIS ”Viitorul” a lansat buletinul informativ ”Realități Nistrene”
 • 1 august 2013 - IDIS „Viitorul” la 20 de ani de Inițiative Democratice și Idei de Succes
 • 1 august 2013 - IDIS ”Viitorul” a instituit premiul ”Libertății”
 • 26 septembrie 2013 - ANB la cinci ani de experiență: Dialogul Public-Privat nu este eficient
 • 4 octombrie 2013 - Prezentarea Indicelui privind Integrarea Europeană
 • 10 octombrie 2013 - Lansarea celei de-a 5 ediții a Școlii de Instruire Politică

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin