Prima / DESPRE IDIS / Profil

Cine suntem

imprimare

IDIS "Viitorul" reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor.   IDIS activează în calitate de platformă comună care reuneşte tineri intelectuali, preocupaţi de succesul tranziţiei spre economia de piaţă şi societatea deschisă în Republica Moldova.  

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" este succesorul de drept al Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi deschise, modernizate şi pro-europene.

Afilieri externe

Maturitatea instituţională a IDIS "Viitorul" este asigurată şi de conectarea sa la prestigioase reţele profesionale internaţionale, printre care vom menţiona: 

- PASOS (Reţeaua Institutelor şi Asociaţiilor de Politici Publice)

- TPN (Transitional Policy Network)

- NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovacia)

- NDRI (Reţeaua Institutelor de Cercetare a Democraţiei)

- EPIN (Reţeaua Institutelor de Politici Economice a PNUD) 

- ICBSS (Reţeaua de Cercetare a Mării Negre)

- Reţeaua Stockholm

- Danish Development Research Network 

- TRIALOG

Misiunea noastră

Misiunea IDIS este de a contribui la consolidarea unui mediu favorabil schimbărilor democratice în Republica Moldova, întăririi unor centre de reflecţie şi sinteză pe problemele vitale ale tranziţiei politice, sociale şi economice; încurajării reformei sistemului de administraţie publică locală şi regională, încetăţenirii normelor democratice şi a statului de drept în condiţiile unei societăţi civile în creştere, în care cetăţenii acţionează voluntar şi conştient pentru a-şi exprima propriile interese, pentru a avea acces liber la informaţii şi pentru a atinge obiectivele pe care le-au stabilit.

Domenii prioritare 

În conformitate cu strategia de instituţie pentru 2009-2014, IDIS "Viitorul" şi-a fixat obiectivele sale programatice pe 3 domenii prioritare: 

(1) modernizarea sectorului public; 

(2) fortificarea economiei de piaţă; 

(3) crearea unei societăţi competitive.

Audienţa

Institutul susţine efectiv procesul de reformare şi democratizare al RM, angajându-se să lucreze solidar cu toţi actorii responsabili şi de bună credinţă (think-tank-uri, asociaţii reprezentative ale puterilor locale, ONG-uri specializate şi comunitatea de business, mediul academic şi cercurile universitare). Ne oferim să sprijinim acele grupuri de persoane publice, lideri naţionali şi comunitari, care îşi doresc să construiască un viitor european, să-şi asume responsabilităţi individuale şi să răspundă cu fapte concrete la problemele dificile ale tranziţiei politice şi economice din Republica Moldova, să promoveze noi concepte, programe şi acţiuni de modernizare a ţării, dezvoltarea de infrastructuri locale şi regionale. IDIS investeşte inteligenţă şi expertiză la deschiderea unor noi perspective de evoluţie politică, economică şi socială, contribuind prin sondaje şi evaluări independente la pregătirea integrării plenare şi depline a RM în spaţiul european. Institutul pledează pentru mai multă transparenţă a instituţiilor publice, dezvoltă instituţiile societăţii civile la nivelul comunitar al democraţiei locale.  

Activitatea IDIS

- Promovarea parteneriatului funcţional   între ONG-urile din RM şi din străinătate, identificarea unor proiecte comune de cercetare cu instituţii similare, interesate să includă RM pe agenda lor de interes;

- Căutarea de resurse de cercetare pe temele de prioritate pentru dezvoltarea societăţii deschise din Moldova, precum şi asigurarea unei susţineri organizaţionale pentru cercetare şi instruire, servind drept o rampă de lansare pentru tinerii cercetători şi experţi independenţi din ţara noastră în raport cu alte instituţii de cercetare şi analiză de politici publice;

- Scrierea şi distribuirea de studii, editate în cadrul actualelor programe de cercetare ale IDIS, popularizarea unor concepte şi idei de interes public către cele mai variate segmente sociale din ţară;

- Dezvoltarea unor legături între instituţiile de cercetare şi indivizii din Republica Moldova şi străinătate, medierea de conferinţe publice şi private, lansarea de expertize independente şi promovarea de imagine pentru tinerii cercetători.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin