print
IDIS "Viitorul" respinge categoric acuzaţiile emise de către anonimii rău-intenţionaţi ai publicaţiei "Moldova Suverană", calificându-le drept manipulări grosolane
21.12.2010

IDIS "Viitorul" consideră de obligaţia sa să comunice partenerilor săi interni şi externi că afirmaţiile lansate recent de publicaţia "Moldova Suverană" (MS) în adresa sa sunt neîntemeiate şi ridicole. De mai mulţi ani, această publicaţie s-a transformat într-un furnizor de bârfe, manipulări şi insulte în adresa instituţiilor şi persoanelor care nu au convenit patronilor acestui ziar. Totuşi, articolele unor anonimi din ultimele săptămâni pun capac la toate. IDIS "Viitorul" va cere imediat publicaţiei MS să probeze în instanţa de judecată acuzaţiile pe care le aduce IDIS, cu toate consecinţele legale care vor decurge din această acţiune.

IDIS este îngrijorat că libertatea de expresie este pervertită în asemenea mod de către anonimii acestei publicaţii, în detrimentul valorilor şi principiilor pe care mass-media trebuie să le apere şi să le promoveze într-o societate democratică. Trezeşte îngrijorare şi că MS a atacat în ultimii ani numeroase alte organizaţii ale societăţii civile: Adept, IPP, "Expert-Grup", etc, printr-o campanie furibundă de presă negativă, scopul final al căreia este denigrarea instituţiilor prestigioase. Faptul că ziarul amintit se ia la harţă cu societatea civilă, politicienii, cheltuind spaţiu preţios, reprezintă o comandă politică clară.

Menţionăm că autorii anonimi ai MS judecă în mod eronat obiectivele şi activităţile proiectului desfăşurat de către IDIS Viitorul "Dezvoltarea şi promovarea unui climat mediatic modern în Republica Moldova". Deducţia autorului anonim, care porneşte de la o fotografie făcută la lansarea unui studiu scris în cadrul acestui proiect, este cel puţin ridicolă. E absolut firesc să inviţi la un eveniment public reprezentanţii conducerii IPNA "Compania Teleradio-Moldova", din moment ce instituţia dată e vizată. Menţionăm ca la lansarea studiului "Aspecte instituţionale şi de reglementare a finanţării mass-media în RM. Focus pe Teleradio-Moldova" au fost invitate, ca de fiecare dată, toate părţile interesate. Dar, scopul proiectului respectiv nu este de a institui o taxă de abonament pentru radiodifuziunea publică, aşa cum pretinde anonimul autor al "Moldovei Suverane", ci de a contribui la optimizarea cadrului legal existent şi la căutarea unor soluţii de echilibrare a cheltuielilor pentru dezvoltarea acestui serviciu. Proiectul nu corupe şi nici nu poate corupe deciziile pe care factorii responsabili din administraţia Teleradio-Moldova le vor lua pe acest subiect.

Din acest motiv, invităm publicul larg şi specializat să se informeze din comunicatele şi rapoartele prezentate de către IDIS "Viitorul", şi nu din interpretările eronate şi rău intenţionate ale pretinşilor ziarişti ai MS. IDIS "Viitorul" a demonstrat cu prisosinţă, de la înfiinţarea sa (1993) şi până în prezent, că nu a primit comenzi politice şi nici indicaţii din partea oricăror autorităţi politice ori guvernamentale, preferând să servească strict interesului public, ca exponenţi ai societăţii civile pro-europene din Republica Moldova. În ciuda presiunilor la care a fost expus din partea grupurilor reacţionare, IDIS a reuşit să îndeplinească cu succes misiunea sa instituţională de democratizare şi de europenizare a societăţii din Republica Moldova.

Tel +373 22 21 09 32, +373 22 22 18 44 / 22 71 30
Fax +373 22 24 57 14
Copyright © 2019 Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"
Toate Drepturile Rezervate