Prima / PROIECTE IDIS / Proiecte implementate / Departamentul Buna guvernare în sectorul public / Monitoring and Auditing the Parliament in Moldova

Monitoring and Auditing the Parliament in Moldova

Perioada desfășurării: noiembrie 2010 - noiembrie 2011

Proiect finanțat de Balkan Trust for Democracy 

Scopul:

De a monitoriza și evalua Parlamentul Republicii Moldova în scopul de a promova democratizarea instituției legislative prin creșterea transparenței și responsabilității membrilor Parlamentului. 

Obiectivele:

1.      Stabilirea unui control civic efectiv asupra activității Parlamentului.

2.      Sporirea încrederii publice în instituțiile reprezentative, facilitînd accesul la informațiile privind activitatea membrilor aleși.

3.      Sporirea participării politice a cetățenilor.

4.      Stimularea dezbaterilor în rândul publicului larg privind problemele discutate în Parlament.

5.      Creșterea responsabilității parlamentarilor față de cetățeni privind utilizarea resurselor financiare publice.