Consolidarea guvernării locale II

Perioada desfășurării: Aprilie 2001 - Noiembrie 2001    

 Finanțat de Guvernul Olandei

Proiectul a vizat dezvoltarea comprehesivă și modernă a sistemului administrativ local într-o regiune pilot a Republicii Moldova, Județul Ungheni. Scopul Proiectului a fost să proiecteze și să implementeze, sub supravegherea SLG-II UNDP, activitățile Proiectului - o strategie a dezvoltării regionale a Județului Ungheni (2001-2006) în cinci sfere:Dezvoltarea unei noi structuri organizaționale a țării, a autorităților comunei și a relațiilor dintre ele. Elaborarea proiectelor cu privire la promovarea dezvoltării și restructurării economiei locale. Fortificarea managementului financiar și fiscal. Îmbunătățirea furnizării serviciilor sociale și asigurarea măsurilor pentru protecția mediului.

 

Strategia a fost editată într-o manieră participativă, incluzând societatea civilă, autotitățile regionale și municipale. Rezultatul Strategiei include crearea unei Zone Economice Libere, Fezabilitatea studiilor și componentele administrative publice, economice și sociale. Munca finalizată a încorporat diverse proiecte tehnice, programe și inițiative, crearea unor instituții noi pentru a produce un impuls suplimentar pentru dezvoltarea economiei regionale.