Prima / PROIECTE IDIS / Proiecte implementate / Departamentul Buna guvernare în sectorul public / Construind viitorul: politici de prevenire si susținerea sectorului public din Moldova

Construind viitorul: politici de prevenire si susținerea sectorului public din Moldova

Perioada desfășurării: Decembrie 2005 - Decembrie 2007

Finanțat de Fondul OSI

Obiective specifice:

Susținerea politicii de cercetare și a dialogurilor inter-instituționale a oficialilor-cheie ai Republicii Moldova cu privire la o serie de aspecte strategice-cheie care merg dincolo de gestionarea crizelor sau a preocupărilor curente.

Realizarea  studiilor analitice complexe pe marginea problemelor regionale și funcționale, identificând lacunele în politică, eșecuri instituționale, și inițierea de planificare a politicilor.

Proiectare adaptată la nevoile de asistență tehnică în elaborarea politicilor de planificare, elaborarea de politici, reformele instituționale pentru Ministerul Administrației Publice Locale, Ministerul Agriculturii, încurajarea reconstrucției instituționale, și utilizarea eficientă a resurselor agenției.

Crearea rapoartelor de avertizare politică cu privire la tendințele / politicile economice.

Inițierea instrumentelor cu drepturi depline de monitorizare a politicilor sociale, economice și instituționale ale statului.

Instruirea funcționarilor municipali, a oficialilor executivi, reprezentanților mass media și a activiștilor din societatea civilă.

 

Editarea și imprimarea Monitorului Economic trimestrial, ca un instrument de monitorizare, evaluare a principalelor tendințe de dezvoltare economică a țării și a oferi o bază pentru evaluarea independentă a strategiei EGPRSP, planul național de dezvoltare, precum și alte instrumente politicii de stat.