<![CDATA[IDIS Viitorul - Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale]]> http://www.viitorul.org/ 23.05.2019 ro http://www.viitorul.org/ Copyright (c) 2019 http://www.viitorul.org/SECRIERU <![CDATA[SECRIERU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3546&t=/EXPERTI-IDIS/SECRIERU/ ]]> 11.06.2068 00:00 MUNTEANU <![CDATA[MUNTEANU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=162&t=/EXPERTI-IDIS/MUNTEANU/

 

]]>
10.08.2065 00:00
CHIVRIGA <![CDATA[CHIVRIGA // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=486&t=/EXPERTI-IDIS/CHIVRIGA/

Studii:

Doctorat Universitatea Agrară din Moldova (1991)

Magistru în management. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (1994)

Licențiat în agricultură, Universitatea Agrară din Moldova (1987)

 

Calificări și domenii de cercetare:

Management în afaceri;

- Politici economice;

- Administrație publică locală;

- Servicii publice;

- Dezvoltare regională;

- Investiţii, Comerţ internaţional şi intern;

- Agricultură și dezvoltare rurală;

- Securitate energetică și alimentară;

- Evaluarea politicilor publice;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații;

- Training. 

 

]]>
27.07.2065 00:00
CHIRIAC <![CDATA[CHIRIAC // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=171&t=/EXPERTI-IDIS/CHIRIAC/

Studii:

Doctor în matematică, Academia de Științe a RM (2002)

 

Calificări:


- Administrație Publică Locală;

- Societate civilă;

- Managementul organizațiilor;

- Dezvoltare strategică;

- Descentralizare administrativă;

- Politici publice;

- Servicii publice, etc.

]]>
04.06.2060 00:00
LARIUŞIN <![CDATA[LARIUŞIN // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=216&t=/EXPERTI-IDIS/LARIUSIN/ ]]> 12.03.2058 00:00 ENACHI <![CDATA[ENACHI // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=4751&t=/EXPERTI-IDIS/ENACHI/

Studii:

Magistru în Business și Administrare, Universitatea de Stat din Moldova (2014)

Licențiată în Finanțe, Universitatea de Stat din Moldova (2012)

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Finanțe publice;

- Analiză financiară;

- Managementul afacerilor;

- Analiza și planificarea afacerilor;

- Economie mondială;

- Finanțe internaționale.

 

 

 

]]>
02.08.1991 00:00
MUNTEAN <![CDATA[MUNTEAN // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3618&t=/EXPERTI-IDIS/MUNTEAN/

Studii:

Doctor în economie și management, ramura energetică ( Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2015)

Magistru în inginerie și managementul calității (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2010)

Inginer metrolog (Facultatea de energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2008)

 

Calificări:

Planificarea și utilizarea eficientă a energie (Suedia, 2014)

Eficiența energetică în întreprinderile industriale (Academia TUV, Germania, 2013)

Manager Energetic European (Camera de Comerț și Industrie din Potsdam, Germania, 2011)

Tehnician în instalaţii solare (Camera de meșteșugărit din Koblenz, Germania, 2010)

Implementarea Măsurilor de Eficiență Energetică în Întreprinderile Mici și Mijlocii (Programul BAS Moldova,Chișinău, 2009)

Specialist Calitate, Auditor Calitate (Societatea Română pentru Asigurare a Calității, Romania, 2008)

 

Domenii de cercetare:

- Evaluarea politicilor publice în domeniul energetic;

- Elaborarea studiilor și analizelor în domeniul energetic;

- Elaborarea proiectelor investiționale în domeniul eficienței energetice;

- Implementarea sistemelor de management energetic;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Activitatea didactică la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, UTM;

- Elaborarea ghidurilor, modulelor de instruire, publicații științifice și organizarea seminarelor de instruirea în domeniul managementului energetic, eficienței energetice și energiei regenerabile, etc. 

]]>
30.05.1985 00:00
LAZAREV <![CDATA[LAZAREV // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=4778&t=/EXPERTI-IDIS/LAZAREV/

Studii:

Licențiată în economie, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

 

Responsabilități:

- Finanțe și contabilitatea firmei

- Evidența contabilă a documentelor primare;

- Elaborarea rapoartelor financiare;

- Organizarea auditelor, etc.

 

]]>
25.09.1984 00:00
LITRA <![CDATA[LITRA // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=2667&t=/EXPERTI-IDIS/LITRA/ ]]> 31.03.1984 00:00 GAIBU <![CDATA[GAIBU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=2392&t=/EXPERTI-IDIS/GAIBU/

Studii:

Magistru în Inginerie și Management (UTM, 2004),

Licențiată la Academia de Studii Economice din Moldova (2005).

Licențiată la Universitatea Tehnica a Moldovei (2003).

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Analiza finaciară;

- Elaborarea de Politici economice;

- Managementul proiectelor;

- Management în afaceri;

- Servicii publice;

- Dezvoltare regională;

- Efectuarea Training-urilor;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Campanii de informare și diseminare informații.

]]>
16.05.1982 00:00
LOZOVANU <![CDATA[LOZOVANU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=2664&t=/EXPERTI-IDIS/LOZOVANU/

Studii:

Magistru în Economie politică globală, Universitatea din Kassel, Germania (2014) 

Școala Diplomatică Estonă, studii postuniversitare (2008)

Licențiat în Relații internaționale la USM (2004)  
Calificare:
- Relații (politice/economice) internaționale și securitate;
- Economie politică;
- Monitorizarea și evaluarea politicilor publice. 

 

]]>
14.01.1982 00:00
UNGUREANU <![CDATA[UNGUREANU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=2467&t=/EXPERTI-IDIS/UNGUREANU/

Studii: 

Universitatea din Geneva, Elveția, Facultatea de Științe Sociale și Economice (2008)

Masterat în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2005) 

Licențiată în Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova (2004)

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Scriere proiecte;

- Egalitate de gen; 

- Științe politice;

- Relații internaționale;

- Migrație;

- Training

]]>
31.10.1981 00:00
ŢUGUI <![CDATA[ŢUGUI // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3687&t=/EXPERTI-IDIS/TUGUI/ ]]> 08.03.1980 00:00 ANTONOV <![CDATA[ANTONOV // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=2665&t=/EXPERTI-IDIS/ANTONOV/

Studii:

- Școala de Studii Politice a Consiliului Europei, Strasbourg (2014).

- Institutul de Federalism, Descentralizare și Soluționarea Conflictului, Universitatea din Fribourg, Elveția (2012).

- Masterat Erasmus Mundus, Dezvoltarea Locala Comparativă, Universitatea din Trento (Italia), Universitarea din Ljubljana (Slovenia) (2009);

- Masterat Studii de Pace și Conflicte, Universitatea Europeană pentru Pace din Austria (2008);

- Academia de Științe a Moldovei, Doctorat în Științe Politice (2007)

- Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și  Administrative (2001)

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Politici privind piata muncii;

- Incluziunea socială;

- Dezvoltarea comunitară;

- Educația și procesele migrationale;

- Sistemul de pensii;

- Politici de gen și participarea femeii în politică.


]]>
09.11.1979 00:00
PARLICOV <![CDATA[PARLICOV // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=1301&t=/EXPERTI-IDIS/PARLICOV/

Studii:

Licențiat în relații economice internaționale (Academia de Studii Economice din Moldova), Chișinău, 2000

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Politici în sectorul energetic;

- Politici economice;

- Mediul de afaceri;

- Evaluarea strategiilor, proiectelor, sectoarelor economice;

- Managementul în afaceri

 - Evaluarea politicilor publice;

- Expertizarea actelor legislative și normative;

- Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare a informației;

- Consultanță în afaceri, training. 

 

]]>
01.11.1978 00:00
BERBECA <![CDATA[BERBECA // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3053&t=/EXPERTI-IDIS/BERBECA/

Studii:

Doctorand la Academia de Științe a Moldovei

Magistru în științe politice. Universitatea de Stat din Moldova (2002)

Licențiat în științe administrative. Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România (2000)

 

Calificări și domenii de cercetare

- Partide politice

- Finanțarea partidelor politice

- Politici de securitate

- Politică externă

- Campanii de advocacy, lobby, informare și diseminare informații;

 

- Training.

]]>
29.05.1977 00:00
LIPCEAN <![CDATA[LIPCEAN // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3052&t=/EXPERTI-IDIS/LIPCEAN/ ]]> 09.11.1976 00:00 TORNEA <![CDATA[TORNEA // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=3484&t=/EXPERTI-IDIS/TORNEA/

Studii:

Magistru în Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Stockholm, Suedia (2003)

Licențiat în studii economice, Academia de Studii Economice din Moldova (1996)

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Bănci, finanțe, sectorul real;

- Investiții;

- Reglementarea mediului de afaceri;

- Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor;

- Advocacy;

- Elaborarea studiilor economice;

- Training.

 


 

]]>
01.02.1974 00:00
GAIBU <![CDATA[GAIBU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=4749&t=/EXPERTI-IDIS/GAIBU/

Studii:

Licențiat la Academia de Studii Economice din Moldova (1998) 

 

Calificări și domenii de cercetare:

- Analiza financiară;

- Banking;

- Studii de fezabilitate;

- Optimizarea proceselor organizaționale;

- Elaborarea de politici Economice;

- Managementul proiectelor;

- Analiza și planficarea afacerilor;

- Managementul Riscurilor;

- Servicii publice;

- Dezvoltare regională;

- Efectuarea Training-urilor;

- Expertizarea actelor legislative și normative.

]]>
00.00.0000 00:00
URSU <![CDATA[URSU // EXPERŢI IDIS]]> http://www.viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=364&id=5294&t=/EXPERTI-IDIS/URSU/ ]]> 00.00.0000 00:00